Giống cây bưởi đỏ luận văn

1 / 6
Giá bán: Liên hệ


Số lượng:
  • Giống cây bưởi đỏ luận văn

  • Mã sản phẩm: Giống bưởi đỏ
  • Trạng thái: Còn hàng
<h2> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#0000ff;">Giống&nbsp;c&acirc;y&nbsp;Bưởi đỏ&nbsp;Luận Văn Thanh H&oacute;a</span> (&nbsp;<em><strong>bưởi tiến Vua</strong></em>&nbsp;) &nbsp;(Red Pomelo) l&agrave; loại c&acirc;y nổi tiếng, tr&aacute;i bưởi Luận Văn (&nbsp;<em><strong>bưởi tiến Vua</strong></em>&nbsp;) l&agrave; loại tr&aacute;i c&acirc;y đặc sản tiến vua. C&acirc;y được trồng l&acirc;u đời tại l&agrave;ng Luận Văn x&atilde; Thọ Xương huyện Thọ Xu&acirc;n tỉnh Thanh H&oacute;a. </span></span></h2> <h3> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bưởi đỏ luận văn c&oacute; m&ugrave;i thơm thoang thoảng rất đặc trưng, t&eacute;p bưởi c&oacute; m&agrave;u đỏ, gi&ograve;n, nhiều nước, d&ocirc;n dốt chua ngọt, vị đậm v&agrave; kh&ocirc;ng the, đắng ngay cả khi quả bưởi c&ograve;n chưa ch&iacute;n.</span></span></h3>

Liên hệ ngay để được giá tốt:

0985.70.89.81 - 0974.36.68.69

 

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Với vẻ ngo&agrave;i đẹp mắt đỏ hồng từ vỏ đến từng m&uacute;i b&ecirc;n trong. <span style="color:#0000ff;"><strong>Bưởi đỏ Luận Văn</strong></span> được nhiều người ưa th&iacute;ch kh&ocirc;ng chỉ bởi m&agrave;u đỏ mang lại may mắn t&agrave;i lộc m&agrave; c&ograve;n do hương vị thơm ngon ngọt m&aacute;t đặc trưng ăn một lần nhớ m&atilde;i.</span></span></p> <h4> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="Bưởi đỏ Luận Văn" src="/uploads/images/images/buoi%20do%20luan%20van.jpg" style="width: 500px; height: 500px;" title="Bưởi đỏ Luận Văn" /><br /> <br /> Bưởi Luận Văn &ndash; giống bưởi nổi tiếng xứ Thanh</span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sẽ thật thiếu s&oacute;t khi nhắc đến đặc sản xứ Thanh m&agrave; qu&ecirc;n đi <strong>giống bưởi đỏ Luận Văn thơm ngon</strong> nổi tiếng. Bưởi đỏ Luận Văn c&oacute; nguồn gốc từ l&agrave;ng Luận Văn huyện Thọ Xu&acirc;n- Thanh H&oacute;a. <a href="https://giongcay.net/cung-cap-giong-cay-an-qua-chat-luong-cao-toan-quoc">Giống bưởi</a> qu&yacute; n&agrave;y được người d&acirc;n xứ Thanh từ l&acirc;u d&ugrave;ng l&agrave;m cống phẩm tiến vua được nh&agrave; vua rất th&iacute;ch. Ng&agrave;y nay giống bưởi n&agrave;y đ&atilde; vang danh khắp cả nước được nhiều người ưa th&iacute;ch.</span></span></p> <h4> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bưởi luận văn mang lại may mắn t&agrave;i lộc</span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bưởi Luận Văn c&oacute; quả h&igrave;nh bầu dục v&agrave; đỉnh quả lồi. Trọng lượng trung b&igrave;nh của bưởi khoảng 1-1,2kg khi trưởng th&agrave;nh.&nbsp; Khi c&ograve;n xanh bưởi sẽ c&oacute; m&agrave;u xanh đặc trưng như c&aacute;c giống bưởi kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n khi ch&iacute;n m&agrave;u xanh n&agrave;y sẽ dần nhường chỗ cho m&agrave;u đỏ hồng &oacute;ng ả tr&ocirc;ng rất bắt mắt. Cũng ch&iacute;nh m&agrave;u đỏ n&agrave;y theo quan niệm sẽ gi&uacute;p mang lại may mắn n&ecirc;n mỗi dịp lễ tết đ&acirc;y l&agrave; giống bưởi được nhiều người đặt trang trọng n&ecirc;n m&acirc;m ngũ quả mong muốn cầu t&agrave;i lộc cho cả năm may mắn.<br /> <br /> Chưa dừng lại ở vẻ ngo&agrave;i đẹp đẽ. Khi bổ <a href="https://giongcay.net"><strong>quả bưởi Luận Văn</strong></a> ra bạn sẽ thật bất ngờ khi cả b&ecirc;n trong phần c&ugrave;i cho đến từng t&eacute;p bưởi cũng đều mang một m&agrave;u đỏ hồng. Từng m&uacute;i căng mọng đỏ au khi ăn c&oacute; vị thơm ngon ngọt như mật ong khiến ai ăn cũng tấm tắc khen kh&ocirc;ng ngớt lời.</span></span></p> <h4> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bưởi luận văn kh&ocirc;ng chỉ ngon ngọt m&agrave; cũng rất thơm</span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Kh&ocirc;ng chỉ ngon ngọt m&agrave; hương của <a href="https://draxe.com/grapefruit-benefits-weight-loss/">bưởi</a> Luận Văn cũng rất thơm. Khi c&oacute; dịp đến thăm vườn bưởi v&agrave;o m&ugrave;a thu hoạch ngay khi bước v&agrave;o cổng vườn bạn đ&atilde; ngửi thấy m&ugrave;i hương thơm lan tỏa rất dễ chịu. Do giống bưởi n&agrave;y c&oacute; m&agrave;u đỏ n&ecirc;n khi nghi&ecirc;n cứu th&igrave; h&agrave;m lượng Vitamin C nhiều đặc biệt lượng caroten ( chất chống oxy h&oacute;a) trong quả bưởi cũng kh&aacute; cao c&oacute; thể gi&uacute;p điều trị một số bệnh như bệnh tim mạch, giảm nồng độ cholesterol m&aacute;u v&agrave; cả ngăn ngừa bệnh ung thư. C&oacute; thể n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; loại bưởi v&agrave;ng 10 kh&ocirc;ng những đẹp, ngon m&agrave; lại cực tốt cho sức khỏe.</span></span></p> <h4> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&aacute;ch trồng v&agrave; chăm s&oacute;c bưởi đỏ Luận Văn </span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thời vụ trồng : Bưởi đỏ Luận Văn trồng v&agrave;o m&ugrave;a vụ đầu m&ugrave;a mưa th&aacute;ng 6 v&agrave; cho thu hoạch v&agrave;o th&aacute;ng 10, th&aacute;ng 11 &acirc;m lịch h&agrave;ng năm.<br /> <br /> Ti&ecirc;u chuẩn giống c&acirc;y :<br /> Giống bưởi đỏ Luận Văn thường được nh&acirc;n giống bằng phương ph&aacute;p nh&acirc;n giống v&ocirc; t&iacute;nh. Phương ph&aacute;p n&agrave;y gi&uacute;p lưu giữ được hết phẩm chất của c&acirc;y mẹ v&agrave; cho khả năng chống chịu hạn cao v&agrave; chống chịu s&acirc;u bệnh tốt.<br /> <br /> Chuẩn bị đất trồng<br /> Bưởi đỏ Luận Văn ưa th&iacute;ch loại đất thịt c&oacute; th&agrave;nh phần cơ giới nhẹ. Đất trồng cần tho&aacute;ng v&agrave; tơi xốp. Nếu trồng ở nơi trũng thấp th&igrave; cần l&agrave;m hệ thống ti&ecirc;u &uacute;ng tr&aacute;nh m&ugrave;a mưa c&acirc;y bị ngập &uacute;ng. Mương tho&aacute;t nước bạn c&oacute; thể thiết kế chiều rộng khoảng 1,5 - 2m, s&acirc;u từ 1-1,2m v&agrave; đắp bờ cao. Đất trồng bưởi cần c&oacute; độ pH l&agrave; 5,5 - 6.</span></span></p> <h4> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ti&ecirc;u chuẩn K&iacute;ch thước hố trồng giống bưởi đỏ luận văn</span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Trước khi trồng n&ecirc;n đ&agrave;o hố v&agrave; b&oacute;n l&oacute;t ph&acirc;n chuồng hoai mục trước đ&oacute; 1 th&aacute;ng. Hố trồng n&ecirc;n được thiết kế theo h&igrave;nh vu&ocirc;ng khoảng 0,6x0,6x0,6m. Khoảng c&aacute;ch trồng giữa c&aacute;c c&acirc;y trồng l&agrave; từ 3m trở l&ecirc;n.<br /> <br /> Trồng c&acirc;y<br /> Sau khi l&agrave;m đất v&agrave; b&oacute;n l&oacute;t sau 1 th&aacute;ng bạn tiến h&agrave;nh trồng c&acirc;y giống. Khi trồng th&igrave; n&ecirc;n tỉa bớt l&aacute;. Trồng c&acirc;y xu&ocirc;ng đất theo hướng thẳng với c&acirc;y c&oacute; những nh&aacute;nh ph&acirc;n bố đều theo c&aacute;c hướng v&agrave; đặt nghi&ecirc;ng với những loại c&acirc;y chiết nh&aacute;nh &iacute;t l&aacute; để nahnhs mọc l&ecirc;n tạo t&aacute;n.<br /> <br /> B&oacute;n ph&acirc;n<br /> Thời điểm mới trồng bạn cần b&oacute;n l&oacute;t cho đất khoảng 10kg ph&acirc;n chuồng hoai mục v&agrave; 0,5kg ph&acirc;n NPK. T&ugrave;y v&agrave;o điều kiện sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của c&acirc;y m&agrave; bạn tăng giảm lượng ph&acirc;n sao cho ph&ugrave; hợp.<br /> <br /> Tưới nước :<br /> Bưởi đỏ Luận Văn l&agrave; giống c&acirc;y ưa nước n&ecirc;n khi trồng cần ch&uacute; &yacute; cung cấp đầy đủ lượng nước cho c&acirc;y nhất l&agrave; khi mới trồng, thời k&igrave; ra hoa tạo quả. Khi mới trồng 3ng&agrave;y/lần bạn tưới nước. Sau đ&oacute; t&ugrave;y theo từng điều kiện chất đất m&agrave; bạn tưới nước tăng giảm cho ph&ugrave; hợp.</span></span><br /> &nbsp;</p> <h4> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ch&uacute; &yacute; chăm s&oacute;c v&agrave; ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh cho bưởi luận văn</span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh:<br /> Bưởi đỏ Luận Văn cũng hay mắc một số loại s&acirc;u bệnh như sau:<br /> <br /> * Bệnh thối gốc, chảy mủ: Khi nhiễm bệnh tr&ecirc;n th&acirc;n, c&agrave;nh v&agrave; cả gốc của c&acirc;y thường c&oacute; hiện tượng mủ chảy ra. C&acirc;y yếu dần v&agrave; chết. Để ph&ograve;ng trị bệnh bạn c&oacute; thể sử dụng chế phẩm sinh học Aliette 2,5%, Ridomil 2% để phun v&agrave; giữ cho c&acirc;y trồng kh&ocirc;ng bị &uacute;ng nước.<br /> * Bệnh lo&eacute;t: Những vết lo&eacute;t thường xuất hiện tr&ecirc;n th&acirc;n, c&agrave;nh v&agrave; lan rộng ra. N&ecirc;n tiến h&agrave;nh thăm vườn thường xuy&ecirc;n vệ sinh vườn cho đến khi hoa đậu quả để kịp thời ph&aacute;t hiện.<br /> * S&acirc;u vẽ b&ugrave;a (Phylloenis citrella): Đặc điểm của bệnh l&agrave; s&acirc;u non thường ăn l&aacute; v&agrave; khiến l&aacute; xuất hiện những đường g&acirc;n ngoằn ngo&egrave;o kh&aacute; mất thẩm mỹ. N&ecirc;n ph&ograve;ng trừ bằng c&aacute;ch phun thuốc sớm ngay từ khi giai đoạn l&aacute; c&acirc;y c&ograve;n non.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Thu hoạch :<br /> Sau khi c&acirc;y ra hoa tạo quả chỉ 3 tuần l&agrave; đ&atilde; c&oacute; thể thu hoạch. Qủa bưởi Luận Văn khi ch&iacute;n c&oacute; m&agrave;u đỏ hồng k&iacute;ch thước từ 1-1,2kg. Khi thu hoạch n&ecirc;n chọn v&agrave;o ng&agrave;y nắng r&aacute;o v&agrave; tr&aacute;nh thu hoạch v&agrave;o ng&agrave;y mưa. Khi h&aacute;i n&ecirc;n sử dụng k&eacute;o chuy&ecirc;n dụng cắt s&aacute;t cuống v&agrave; bảo quản nơi tho&aacute;ng m&aacute;t sẽ giữ bưởi được l&acirc;u. Bưởi đỏ Luận Văn được bảo quản tốt c&oacute; thể để được 3 th&aacute;ng m&agrave; phẩm chất quả cũng kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng.</span></span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Hướng dẫn vận chuyển:</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Qu&yacute; kh&aacute;ch ở tỉnh xa, ch&uacute;ng t&ocirc;i hỗ trợ vận chuyển c&acirc;y giống ra c&aacute;c bến xe, gửi &nbsp;&nbsp;qua xe kh&aacute;ch, xe tải đi qua nh&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- C&acirc;y giống được đ&oacute;ng trong sọt hoặc bao b&igrave; để vận chuyển đi xa m&agrave; kh&ocirc;ng sợ bị vỡ bầu ươm.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;Hướng dẫn thanh to&aacute;n:</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Qu&yacute; kh&aacute;ch đến thăm quan, mua c&acirc;y&nbsp;tại vườn c&acirc;y giống v&agrave; thanh to&aacute;n trực tiếp bằng tiền mặt.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Qu&yacute; kh&aacute;ch ở tỉnh xa th&igrave; thanh to&aacute;n qua t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><em>Chủ t&agrave;i khoản: Tạ Thị Thu Hiền</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><em>Số t&agrave;i khoản: 3120205800696</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><em>Ng&acirc;n H&agrave;ng N&ocirc;ng Nghiệp Agribank Chi Nh&aacute;nh Gia L&acirc;m</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Cam kết chất lượng:</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Đảm bảo chất lượng c&acirc;y giống cung cấp.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Hỗ trợ chi ph&iacute; vận chuyển khi mua số lượng lớn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">- Hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; th&ocirc;ng tin thị trường đầu ra cho sản phẩm khi được thu hoạch.</span></span></p> <hr /> <h5 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">#giốngc&acirc;ybưởi, #bưởiđỏ, #giốngbưởiđỏluậnvăn</span></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nh&agrave; kh&aacute;ch c&ocirc;ng vụ, học viện n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam, Tr&acirc;u Quỳ, Gia L&acirc;m, HN</span></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#ff0000;">0985.70.89.81 &ndash; 0974.36.68.69&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://giongcay.net" type="http://giongcay.net"><span style="color:#0000ff;">http://giongcay.net</span></a></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><a href="https://www.facebook.com/giongcay.net" target="_blank"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">https://www.facebook.com/giongcay.net</span></span></a></span></h5> <hr /> <h6> <span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tags:</span></span><strong> </strong>Giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn, cung cấp giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn, ph&acirc;n phối giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn, Giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn gi&aacute; rẻ, Giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn gi&aacute; tốt, bảng b&aacute;o gi&aacute; giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn, mua giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn ở đ&acirc;u, c&aacute;ch chọn giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn, c&aacute;ch trồng giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn, ph&ograve;ng bệnh giống c&acirc;y bưởi đỏ luận văn&hellip;.</span></h6> <p> &nbsp;</p>

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thu Hiền

Call: 0974.36.68.69

Tư vấn khách hàng dự án

   Thu Hiền

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Khánh

Call: 0985.70.89.81

Tư vấn khách hàng cá nhân

   Mr. Khánh

Fanpage

Bản đồ

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

  • Số người online: : 2
  • Hôm nay: 1070
  • Hôm qua: 994
  • Trong tháng: 19778
  • Tổng: 1242376